Over HSE Faktor

Over ons 

De Hanze Studievereniging voor Economie is een studievereniging voor alle Finance & Control studenten van Hanzehogeschool te Groningen. HSE Faktor organiseert activiteiten waarbij studenten, het instituut en de beroepspraktijk betrokken zijn en met elkaar in contact komen. Daarnaast organiseert HSE Faktor ook verscheidene sociale activiteiten om de leden kennis met elkaar te laten maken.​

Geschiedenis

De Hanze Studievereniging voor Economie (hierna: HSE) Faktor, is de studievereniging voor Finance & Control (hierna: FC) studenten aan de Hanzehogeschool Groningen (HG). Op 22 juni 2005 is HSE Faktor opgericht uit een fusie van studieverenigingen Best en All Finanz.

In 1995 is studievereniging BEST opgericht als studievereniging voor Bedrijfseconomie (hierna: BE) studenten aan de toenmalig Faculteit Economie van de Hanzehogeschool Groningen. De oprichters van Best zagen een intermediaire rol voor de studievereniging, tussen de opleiding en het bedrijfsleven. Door allerlei activiteiten te organiseren konden de studenten kennismaken met diverse bedrijven en met elkaar. Na een verenigingscrisis in 1998 is er in 2000 een doorstart gemaakt, waarna Best destijds is uitgegroeid tot een van de grootse verenigingen aan de Hanzehogeschool Groningen op zowel het ledenniveau als met sponsorinkomsten.

Studievereniging All Finanz is medio 2003 opgericht, als studievereniging voor studenten van de opleiding Financial Services Management. Het idee voor de oprichting van de studievereniging is ontstaan als gevolg van de studiereis naar Londen, die jaarlijks werd en nog steeds wordt georganiseerd door het Instituut Financieel Economisch Management (FEM). Om meer van deze activiteiten te kunnen organiseren is All Finanz opgericht. Vanzelfsprekend streefde All Finanz er ook naar om de kloof tussen de opleiding en het werkveld te verkleinen. Doordat er destijds relatief weinig studenten FSM studeerden, was het voor All Finanz moeilijk om haar bestaansrecht te houden.

Hierdoor is er in het schooljaar 2004-2005 voor gekozen om All Finanz te fuseren met Best en verder te gaan als studievereniging HSE Faktor. Op 22 juni 2005 is HSE Faktor officieel opgericht. De vereniging had zijn bestaansrecht op papier, het samenvoegen van de twee verenigingen tot een vereniging bleek in werkelijkheid toch iets moeilijker. Gelukkig hadden beide verenigingen al een achterban en goede contacten met het bedrijfsleven, waardoor de vereniging niet te lang heeft stil gestaan. In de eerste jaren als HSE Faktor heeft de vereniging zich goed doorontwikkeld en werden er leuke activiteiten georganiseerd zoals: de buitenlandse reis, congressen, bedrijfsbezoeken en borrels.

Gedurende de economische crisis is HSE Faktor ook in een dip terecht gekomen. Als logisch gevolg van de instortende economie kwamen de partners in zwaar weer terecht en moesten ze drastisch de budgetten reorganiseren. De partners kozen er voor om te stoppen als partners van HSE Faktor. In 2010 werd het dieptepunt van geen enkele partner bereikt. Gelukkig keerde het vertrouwen in de economie terug en kwamen de partners ook terug.

Vanaf 2010 is er elk jaar hard gewerkt om de vereniging weer op het oude niveau te krijgen, stapje voor stapje groeide de vereniging in haar uitstraling, partnerinkomsten en werd lid zijn bij HSE Faktor weer een meerwaarde naast je studie.

In 2015 vierde HSE Faktor haar tweede lustrum, dit werd gevierd met een bierproeverij een congres en een eindfeest. Naast feestelijk succes werden er ook grote stappen gezet op het gebied van sponsoring.  De ‘Vrienden van Faktor’ werd in het leven geroepen en de eerste contracten werden gesloten. Het jaar eindigde met een verhuizing naar een nieuw kantoor in de E-vleugel van de Van Olsttoren.

In 2015 is er een sociale activiteiten/borrel commissie (SoBo) opgericht, zij zijn verantwoordelijk voor de sociale activiteiten en borrels die georganiseerd worden. Het doel hiervan is om de binding tussen de leden te vergroten.

In 2017 zijn de studies Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie samengevoegd in een nieuwe studie: Finance, Tax and Advice (hierna: FTA). Ook de opleiding BE heeft een nieuw curriculum en is veranderd in Finance & Control. Dit heeft ook gevolgen gehad voor HSE Faktor. Na goed overleg met het instituut en de collega verenigingen Check en Avoir Fiscal (AF), is besloten dat de FTA studenten zich aan kunnen sluiten bij AF en dat wij vanaf 2018 ons zullen gaan richten op de FC studenten. De leden van de studies BE en FSM met het oude curriculum mogen lid blijven en er zal in het bestuursjaar 2017-2018 nog voor beide opleidingen activiteiten worden georganiseerd.  

Onze partners