Lustrumcommissie

De lustrumcommissie organiseert ter ere vande 15e verjaardag van HSE Faktor een lustrum. Het lusturm zal plaatsvinden aan het begin van studiejaar 2019-2020. Tijdens deze week zullen er verschillende activiteiten plaats vinden die de commissie zal organiseren. Er zullen zowel sociale als studiegerelateerde activiteiten plaats vinden. 

Commissieleden (van links naar rechts):

Bovenste rij: Chantal Rosema, Lianne Wolda                                                                                                                                Onderste rij: Angela Horst, Kirsten Broekema & Jochem Walstra

Foto_lustrum_.JPG

Onze partners